Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Algemene bepalingen
Artikel 3. Projectplanning
Artikel 4. Projectmanagement en Projectorganisatie
Artikel 5. Inzet Opdrachtgever
Artikel 6. Personeel
Artikel 7. Levering van Programmatuur
Artikel 8. Update
Artikel 9. Opleiding
Artikel 10. Documentatie
Artikel 11. Acceptatie
Artikel 12. Prijzen, tarieven, betaling
Artikel 13. Wijzigingen
Artikel 14. Garantie
Artikel 15. Licenties en intellectuele eigendomsrechten
Artikel 16. Looptijd en ontbinding
Artikel 17. Aansprakelijkheid
Artikel 18. Overmacht (Boek 6 Artikel 75 BW)
Artikel 19. Geheimhouding en Beveiliging
Artikel 20. Overdracht van rechten en verplichtingen en onder aanneming
Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 22. Algemene bepalingen
Artikel 23. Bijlage