Algemene voorwaarden

Inhoud


Verwerkersovereenkomst Blockz Applications B.V.
ARTIKEL A.1.    DOELEINDEN VAN VERWERKING
ARTIKEL A.2.    VERPLICHTINGEN VERWERKER
ARTIKEL A.3.    DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
ARTIKEL A.4.    VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
ARTIKEL A.5.    INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS
ARTIKEL A.6.    BEVEILIGING
ARTIKEL A.7.    MELDPLICHT BIJ DATALEKKEN
ARTIKEL A.8.    AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
ARTIKEL A.9.    GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
ARTIKEL A.10.    AUDIT
ARTIKEL A.11.    DUUR EN BEËINDIGING
ARTIKEL A.12.    Overige bepalingen

Bijlagen:
Bijlage 1: Algemene informatie:
Bijlage 2: Lijst met mogelijke subverwerkers: